Naše třídy

Třídní učitelky:
Rita Kahounová
Petra Richtrová

Ve třídě Koťat je zapsáno 26 dětí, 12 chlapců a 14 děvčat. Z toho je 15 předškoláků. Ve třídě jsou také integrovány děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Složení třídy je heterogenní a věkové rozmezí je od 3,5 do 6,5 let.

Dětem nabídnuta bohatá škála aktivit, která je připraví nejen na brzký vstup do školy, ale také do života. Pomocí her a činností si děti rozvíjí fantazii, tvořivost, samostatnost, slovní zásobu, paměť, pozornost, logické myšlení, smysly, jemnou a hrubou motoriku. Jsou zde uplatňovány jak formy individuální práce, tak skupinové dle potřeb dětí. Dále se děti učí zvládat samostatně sebeobsluhu a hygienické návyky.

Cílem je, aby se děti cítily ve školce dobře, aby byly spokojené, vážily si samy sebe a uměly si navzájem pomáhat.

 

Třídní učitelé:
Simona Guzýová
Mgr. Petra Dyntarová
Monika Eflerová

Ve třídě Myšek je zapsáno 18 dětí, 11 chlapců a 7 dívek. Třída je heterogenní (věkově smíšená) ve věkovém rozmezí od 2 do 4 let.

 

 

 

Mgr. et Mgr. Regina Kligerová (speciální pedagog, logoped a surdoped)
Mgr. et Mgr. Lucie Kligerová (speciální pedagog) - říjen 2021 MD
Lucie Mlatečková - pedagog
Andrea Palounková - pedagogická asistentka 

Třída Štěňátek je speciální (méněpočetná) třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Foto home1

toho home1

hodinyPohodové prostředí
bez stresu
hodinyZahrada
s přírodními prvky
hodinyDěti sportují
hýbou se, jsou v přírodě
hodinySpolupráce
aktivní spolupráce s rodiči

 

Chcete svoje dítě přihlásit do naší MŠ?

Kontaktujte nás a zjistěte všechno potřebné

 

PŘIHLÁŠKA K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍhodiny6:30 - 16:30
telefon+420 733 642 184
youtuberajce