Naše třídy

Třídní učitelky:
Kateřina Guzýová, DiS.
Mgr. Petra Havelková

Ve třídě Koťat je zapsáno 25 dětí, 13 dívek a 12 chlapců. Z toho je 13 předškoláků. Ve třídě jsou také integrovány děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Třída je heterogenní (věkově smíšená) a věkové rozmezí je od 3,5 do 7 let.

Třídní učitelé:
Rita Kahounová
Ivana Závršanová
Školní asistent: Monika Eflerová

Ve třídě Myšek je zapsáno 17 dětí, 8 chlapců a 9 děvčat. Třída je heterogenní (věkově smíšená) a věkové rozmezí je od 2 do 4 let.

Mgr. et Mgr. Regina Kligerová (speciální pedagog, logoped a surdoped)
Mgr. et Mgr. Lucie Kligerová (speciální pedagog)
Pedagogická asistentka - Andrea Palounková

Třída Štěňátek je speciální (méněpočetná) třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Foto home1

toho home1

hodinyPohodové prostředí
bez stresu
hodinyZahrada
s přírodními prvky
hodinyDěti sportují
hýbou se, jsou v přírodě
hodinySpolupráce
aktivní spolupráce s rodiči

 

Chcete svoje dítě přihlásit do naší MŠ?

Kontaktujte nás a zjistěte všechno potřebné

 

PŘIHLÁŠKA K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍhodiny6:30 - 16:15
telefon+420 733 642 184
youtuberajce