Naše Barevná školka - Na Pilíři 204 působí od roku 1984 v budově, která prošla několika proměnami a má bohatou a zajímavou historii. Zpočátku jsme byli výhradními uživateli, ale v současné době objekt využívá několik subjektů - Městská knihovna, depozitář Městského muzea a místní organizace. Potřebám školy slouží polovina přízemí, v které se nachází školní kuchyně, jídelna, zázemí pro personál školní kuchyně, šatny dětí, sklad pomůcek pro hry na školní zahradě a nově rekonstruovaná tělocvična, která slouží nejen mateřské škole, ale také veřejnosti. Ostatní prostory mateřské školy jsou umístěny v prvním poschodí a jsou zajištěny uzamykatelným katrem. Nachází se zde tři třídy - Myšky, Koťata, Štěňata = speciální (méněpočetná) třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, která umožní těmto dětem se plně rozvinout a zapojit se do společného vzdělávání. Každá z těchto tříd má vlastní zrenovované sociální zařízení. Třídy jsou moderně vybavené, prostorné, využíváme hudebnu s interaktivní tabulí, zázemí pro odbornou logopedickou péči. V říjnu 2009 byla také dokončena rozsáhlá rekonstrukce školní kuchyně tak, aby vyhovovala kritériím stanoveným EU. Mateřská škola je vytápěna ústředním topením, plynová kotelna je součástí budovy.

Budova školy má moderní okna i fasádu. V roce 2015 vznikla u mateřské školy přírodní zahrada. Najdeme zde zázemí pro pohybové činnosti, jako je běhání, lezení, houpání, šplhání, klouzání, balancování, ježdění na kolečkách a odrážedlech, skákání apod. Pro aktivity tvořivé - soustředěné, klidnější, a pro vývoj dětí nepostradatelné, jsou tu možnosti hry s pískem a sypkými materiály, hrabání, stavění, ale i kreslení a malování, tvoření z přírodnin apod. Zahrada přímo vybízí děti k zážitkům z živé přírody - pozorování broučků, růstu rostlin, jejich vůně, barevnosti. Děti mají možnost vypěstovat jahůdky, pozorovat vzcházení semínek hrachu a fazolí a vonět k bylinkám a koření. Působíme v celostátní síti škol se zájmem o ekologickou/environmentální výchovu s názvem "Mrkvička". Od roku 2018 jsme zapojeni v projektu "Děti na startu", prostřednictvím kterého maximálně podporujeme správný pohybový vývoj dětí.

Pracujeme dle záměrů a principů programu Začít spolu. Prostředí tříd je uspořádáno do tzv. center aktivit (učebních kooperativních koutků, menších pracovišť), která jsou různě tematicky zaměřena a vybavena tak, aby podněcovala a stimulovala děti k aktivitě a co největšímu osamostatnění. 


Našim mottem je: „Usměj se, zkus to a zvládneš to!“Untitled