Pedagogičtí zaměstnanci:
Mgr. et Mgr. Regina Kligerová  -  zástupkyně ředitelky, učitelka, speciální pedagog a logoped, surdoped, třída Štěňata 
Lucie Mlatečková - učitelka, třída Štěňata
Jana Konczak - asistent pedagoga, třída Štěňata
Anna Kociánová, DiS., třída Myšky
Rita Kahounová  - učitelka, třída Myšky
Simona Guzýová - školní asistent, třída Myšky + třída Koťata
Jana Hynková, DiS. - učitelka, třída Koťata
Monika Eflerová- učitelka, třída Koťata

Mgr. et Mgr. Lucie Kligerová  - učitelka, speciální pedagog, na mateřské dovolené
Kateřina Guzýová, DiS. - učitelka, na mateřské dovolené
Mgr. Petra Dyntarová - učitelka, na mateřské dovolené

Nepedagogičtí zaměstnanci (provozní):
Simona Andersová - školnice        
Martina Oračková - kuchařka 
Monika Romanecová - uklizečka, kuchařka   
Iveta Štajncová - uklizečka
Hana Hledíková - administrativní pracovnice školní jídelny