Naše třídy

Třídní učitelé:
Simona Guzýová
Mgr. Petra Havelková
Školní asistent: Monika Eflerová

Ve třídě Myšek je zapsáno 17 dětí, 10 dívek a 7 chlapců. Třída je heterogenní (věkově smíšená) a věkové rozmezí je od 2,5 do 4 let.

 

 

 

Pomocí her a činností si děti rozvíjí fantasii, tvořivost, slovní zásobu, paměť, pozornost, logické myšlení, smysly, jemnou a hrubou motoriku. Také se zaměřujeme na rozvoj pohybových dovedností. Jsou zde uplatňovány jak formy individuální práce, tak skupinové dle potřeb dětí.

Cílem je, aby se děti cítily ve školce dobře a bezpečně, aby byly spokojené, vážily si samy sebe a uměly si navzájem pomáhat.

Zpočátku školního roku probíhá postupná adaptace pěti nově příchozích dětí na neznámé prostředí, své vrstevníky a dospělé. Dále se seznamují s myšími pravidly a denním režimem MŠ. Zaměřujeme se na to, aby děti zvládaly základní sebeobsluhu, hygienu a užívání WC. Děti se postupně seznamují se společenskými návyky, jakou jsou pozdrav, poděkování a požádání, pokud potřebují pomoci. Jsou zde uplatňovány jak formy individuální práce, tak skupinové, které však probíhají především při řízené činnosti.

Mysky1
Mysky2

Foto home1

toho home1

hodinyPohodové prostředí
bez stresu
hodinyZahrada
s přírodními prvky
hodinyDěti sportují
hýbou se, jsou v přírodě
hodinySpolupráce
aktivní spolupráce s rodiči

 

Chcete svoje dítě přihlásit do naší MŠ?

Kontaktujte nás a zjistěte všechno potřebné

 

PŘIHLÁŠKA K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍhodiny6:30 - 16:30
telefon+420 733 642 184
youtuberajce