Třídní učitelky:
Jana Hynková, DiS.
Monika Eflerová
Školní asistent: Simona Guzýová

Ve třídě Koťat je zapsáno 23 dětí, 10 dívek a 13 chlapců. Z toho je 12 předškoláků. Ve třídě jsou také integrovány děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Třída je heterogenní (věkově smíšená) a věkové rozmezí je od 3,5 do 7 let.

Ve třídě Koťátek je dětem nabídnuta bohatá škála aktivit, která je připraví nejen na brzký vstup do školy, ale také do života. Pomocí her a činností si děti rozvíjí fantasii, tvořivost, samostatnost, slovní zásobu, paměť, pozornost, logické myšlení, smysly, jemnou a hrubou motoriku. Jsou zde uplatňovány jak formy individuální práce, tak skupinové dle potřeb dětí.

Cílem je, aby se děti cítily ve školce dobře, aby byly spokojené, vážily si samy sebe a uměly si navzájem pomáhat.

 kotata1
kotata2
kotata3