• režim dne je flexibilní, není striktně dodržován – změny při návštěvě divadla, plavání a různých dalších akcích (dodržovány jsou doby mezi jídly)
  • výchovný proces je variabilní, probíhá během celého dne
  • výchovný proces vychází z přání a potřeb dítěte
  Myšky Koťata + Šťeňata
scházení dětí a ranní činnosti 6.30 - 8.15 6.30 - 8.40
hygiena a přesnídávka 8.15 - 8.40 8.40 - 9.00
dopolední blok: hry, pohybové a didaktické řízené činnosti, pobyt venku 8.40 - 11.15 9.00 - 11.35
hygiena, oběd 11.15 - 11.50 11.50 - 12.15
odpolední blok: odpočinek, činnost v klubu 11.50 - 14.15 12.15 - 14.15
hygiena, svačina 14.15 - 14.45 14.15 - 14.45
hry, volné didaktické a námětové hry, individuální činnosti,
(podle počasí - pobyt na školní zahradě), rozcházení dětí
14.30 - 16.30 14.30 - 16.30


Provozní doba

  • Provoz mateřské školy je od 6.30 hodin do 16.30 hodin
  • ve výjimečných případech může být po dohodě se zřizovatelem (Město Žacléř) zkrácen v důsledku provozních či organizačních důvodů, o této změně budou rodiče včas informováni