Platby

Mezi základní platby v mateřské škole patří stravné a úplata za předškolní  stravování.

Stravné se platí každý měsíc na účet MŠ č. 208 558 003/0600 vždy do 25. dne v daném měsíci na další měsíc. 

Stravné v naší MŠ činí :

Děti do 6 let     Děti 7 – 10 let  
přesnídávka 8 Kč přesnídávka               9 Kč
oběd 21 Kč oběd 22 Kč
svačina 8 Kč svačina 9 Kč
celodenní strava 37 Kč celodenní strava 40 Kč

Na neinvestiční výdaje podle “Směrnice č.1/13 ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání“ aktualizované k 1. 9. 2013 přispívají rodiče měsíčně částkou 270 Kč.

Tuto částku zasíláte také na stravovací účet školy.                  

toho home1

toho home1

hodinyPohodové prostředí
bez stresu
hodinyZahrada
s přírodními prvky
hodinyDěti sportují
hýbou se, jsou v přírodě
hodinySpolupráce
aktivní spolupráce s rodiči

 

Chcete svoje dítě přihlásit do naší MŠ?

Kontaktujte nás a zjistěte všechno potřebné

 

PŘIHLÁŠKA K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ



hodiny7:00 - 16:30
telefon+420 604 467 722
youtuberajce