Naše mateřská škola se nachází v krásném prostředí obce Žacléř obklopené ze všech stran lesy a horami. Město Žacléř leží v oblasti KRNAPu na úpatí Rýchor.

Mateřská škola v ulici Boženy Němcové byla otevřena v roce 1966. Mateřská škola má dvě podlaží.
V přízemí se nachází kuchyň, sklady a jídelna. V prvním patře je jedna třída, ředitelna, sborovna, tři šatny a další dva malé kabinety. Ve druhém patře jsou další dvě třídy a dva kabinety na pomůcky. Mateřská škola je vytápěna ústředním topením, plynová kotelna je postavena mimo budovu školy. Všechny třídy jsou prostorné, tvořené třídou a hernou (zde se rozkládají lehátka na odpolední odpočinek). Každá třída má sociální zařízení a malý kabinet.
K budově patří rozlehlá školní zahrada, která je v současné době v rekonstrukci. Cílem je vytvoření zahrady v přírodním stylu, zaměřené na soužití člověka s přírodou a probudit tak v dětech zodpovědné chování k přírodě, životnímu prostředí a okolnímu světu.

Pracujeme podle Rámcového programu předškolního vzdělávání. Ve vzdělávání upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání. Věnujeme se také prevenci vadné výslovnosti - zařazováním jazykových chvilek a logopedickou péčí pod vedením paní učitelky, která je zároveň logopedickou asistentkou. Dále spolupracujeme s SPC a PPP Trutnov, lékaři, se ZŠ a MŠ. Velkou péči věnujeme spolupráci s rodiči a jejich informovanosti prostřednictvím webových stránek, nástěnek a osobních konzultací.
Všichni zaměstnanci školy se snaží, aby byly děti v MŠ šťastné a spokojené.