Informace k zápisu viz přílohy,
který se uskuteční 6. - 7. května 2024

Informační plakát
Informace k zápisu
Povinné vzdělávání