Vážení rodiče,
připojujeme se ke stávce vyhlášené Českomoravskou konfederací odborových svazů na den 27. 11. 2023. Tento den bude naše MŠ uzavřena.

Nechceme již přihlížet plánovaným nekompetentním zásahům do školství. Změny, které se ve školství chystají, by mohly v blízké době nepříznivě ovlivnit celkový resort.


V mateřské škole děti získávají základy celoživotnímu vzdělávání. Pracujeme na inovativní výuce, uplatňujeme nové programy, stavíme na spolupráci školy
s rodinou, zlepšujeme podmínky jak pro děti v běžném vzdělávacím proudu, tak pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, získáváme pro ně asistenty pedagoga. Naše paní kuchařky vaří s láskou, paní školnice a uklízečky udržují všechny prostory v čistotě a vypomůžou, když je potřeba.
Budoucími škrty a snižováním platů nepedagogickým zaměstnancům, jakožto i snižováním stavu zaměstnanců, můžeme přijít nejen o kvalitní kolegy, pro které bude finanční situace v dnešní době již neúnosná, ale také kvalitu celého výchovně vzdělávacího procesu a čistotu prostředí pro vaše děti. Pro informaci: minimální mzda je v současnosti 17 300,-Kč, naši provozní zaměstnanci mají 17 528,-Kč. Chceme po nich, aby každé ráno vstali, přišli s úsměvem a odvedli svou práci. Na každé dítě se ve výdejním okénku v jídelně usmáli, popřáli mu dobrou chuť, na třídách pomohli při „nehodě“, které se malým dětem stávají, bez váhání uklidili vše, co ke školkovskému provozu patří.

Pokud se odborové organizace s vládou domluví a zruší vyhlášenou stávku, sejdeme se 27.11. ve školce.

Velmi děkujeme za pochopení. Vedení Mateřské školy, Žacléř
Jana Nagyová A Regina Kligerová
V Žacléři 20. 11. 2023