TŘÍDNÍ SCHŮZKA
čtvrtek 21. 9. v 15. 30 hodin
Schůzka proběhne nejdříve společně v jídelně MŠ, kde se dozvíte informace
o provozu školy a potom se rozejdeme do jednotlivých tříd a řekneme si třídní informace.
Program: Provoz MŠ (zákony, vyhlášky, úplata, směrnice)
Akce MŠ, projekty, kroužky
Dotazy rodičů

V době schůzky zajistíme dozor pouze u dětí přijatých do MŠ (ne mladší nebo starší sourozence).