V Žacléři dne: 1.6.2023, Pracoviště B. Němcové 373

Pořadové číslo Registrační číslo-  Přijat ke vzdělávání na pracoviště:
B. Němcové 373
1. BN 1/2023 přijato
2. BN 2/2023 přijato
3. BN 3/2023 přijato
4. BN 4/2023 přijato
5. BN 5/2023 přijato
6. BN 6/2023 přijato
7. BN 7/2023 přijato
8. BN 8/2023 přijato
9. BN 9/2023 přijato
10. BN 10/2023 nepřijato
11. BN 11/2023 přijato

 

POZVÁNKA NA SCHŮZKU RODIČŮ
Schůzka rodičů nově přijatých dětí od školního roku 2023/ 2024 se koná

v pondělí 5. 6. 2023 v 15. 00 hodin ve třídě Kuřátek (přízemí MŠ).

Rodičům budou předány důležité informace o přijetí a nástupu dětí do MŠ a dokumentace
k vyplnění.

 

Zpracovala: Jana Nagyová Dis.