Vážení rodiče,

pokud máte zájem o preventivní oční vyšetření Vašeho dítěte, nahlaste tuto skutečnost ve své třídě. 

Cena vyšetření je 200,- Kč.

Jak vyšetření probíhá?
Měření zraku se provádí pomocí speciální diagnostické kamery PlusoptiX. Vyšetření je bezkontaktní, provádí se ze vzdálenosti 1 metru, trvá velmi krátce a je naprosto bezpečné.

Děti vnímají vyšetření jako hru, neboť se uskutečňuje v klidném a známém prostředí mateřské školy. Přístroj po dobu vyšetření vydává příjemné zvukové i světelné efekty, které upoutají pozornost dítěte.

K vyšetření zraku není potřeba aplikovat žádné oční kapky.

 Dítě hledí do kamery a jsou mu měřeny dioptrické hodnoty očí, které jsou následné porovnány s fyziologickými hodnotami a věkem dítěte. Na základě zjištěných údajů je možné určit, zda dítě vidí správně nebo má potíže při vidění do blízka nebo do dálky.
Každé dítě obdrží potvrzení o vyšetření, kde jsou zaznamenány naměřené hodnoty očí. V případě pozitivního nálezu dioptrické oční vady je doporučeno situaci konzultovat s očním lékařem. Předepsání brýlí dává dítěti naději na správnou a účinnou léčbu zjištěné oční vady, která je úspěšně léčitelná při včasné diagnóze, zvláště pak v předškolním věku dítěte.
Společně s výsledky vyšetření obdrží také praktický dárek na procvičení jemné motoriky a rozvoj zrakového vnímání.

V předškolním věku dítěte je velmi významné screeningové vyšetření provádět opakovaně každý rok, kdy u včasného záchytu je vysoká šance na úplnou korekci zjištěné dioptrické vady a eliminaci případných komplikací, jako jsou tupozrakost, problémy se čtením a psaním, zhoršené prostorové vnímání, nebo také zvýšené riziko výskytu úrazů u dětí.