Vážení rodiče,

vzhledem k nárustu nákladů na stravování (cena potravin, energie), bude od 1.3.2023 zvýšena cena stravného.

Strávníci 6 let               Strávníci 7 let

Přesnídávka 11,-            Přesnídávka 12,-

Oběd 24,-                       Oběd 25,-

Celkem 35,-                  Celkem 37,-

Přesnídávka 11,-            Přesnídávka 12,-

Oběd 24,-                       Oběd 25,-

Svačina 11,-                   Svačina 12,-

Celkem 46,-                  Celkem 49,-