Vážení rodiče,
Společnost Rytmik nabízí pro Vaše děti v MŠ Žacléř v letošním školním roce 2022/2023 tyto zájmové kroužky:

 Angličtina v pohybu:
Cena tohoto kroužku je 1 380Kč / pololetí ( 13 lekcí ). Cena kurzovného nezahrnuje učebnici za 290Kč / rok.
Výuka bude probíhat ve čtvrtek od 14:00 do 14:45 hod. v MŠ Pohádka.

Zájmové kroužky začínají druhý týden v říjnu. Přihlášky a více info. na www.rytmik-krouzky.cz . Prosíme o přihlášení nejpozději do 30. 9. 2022.

 Těšíme se na Vaše děti, Rytmik