Třídní schůzka se koná v úterý 13. 9. v 15. 00 hodin.
Schůzka proběhne v jednotlivých třídách, dozvíte se informace o provozu školy a daných tříd.
Nejmladší děti - třída Medvídků
Prostřední děti - jídelna MŠ (ve třídě Kuřátek budou hlídány děti, které ještě budou v MŠ)
Nejstarší děti – třída Koťátek

Program: Provoz MŠ (zákony, vyhlášky, úplata, směrnice)
                Akce MŠ, projekty, angličtina, kroužky
                Dotazy rodičů

V době schůzky zajistíme dozor pouze u dětí přijatých do MŠ (ne mladší nebo starší sourozence).