Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v období od 11. května do 13. května 2022.

Pozvání k zápisu
Informace k zápisu
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
Informace o povinném vzdělávání