Co je u nás nového

• Povinnost podstoupit test se vztahuje na všechny děti docházející do MŠ.
Výjimka:
- dítě, které prodělalo laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní
- negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb


Výjimku nutno doložit potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb (sken sms zprávy či jiné potvrzení). Potvrzení předloží první den osobní přítomnosti dítěte v MŠ a podepíše čestné prohlášení.
• Každé dítě si test provede buď samo, nebo bude testováno svým rodičem za přítomnosti určeného zaměstnance MŠ 2x týdně
• Místo preventivního testování: Šatna třídy kuřátek, prostor u hlavního vchodu
• Dny preventivního testování: pondělí a čtvrtek nebo 1. den osobní přítomnosti dítěte v MŠ
• Čas preventivního testování: 6:30 – 8:30
• Doba vyčkání na výsledek testu dítěte: 15 minut (v přítomnosti zákonného zástupce)
• V případě, že výsledek testu je:
- negativní: dítě se může zúčastnit prezenčního vzdělávání v MŠ,
- pozitivní: zákonný zástupce je povinen: bezodkladně MŠ opustit, ihned kontaktovat ošetřujícího lékaře dítěte, podstoupit s dítětem RT-PCR test a výsledek sdělit ihned MŠ
PROSÍME RODIČE, ABY NA TESTOVÁNÍ SVÉ DÍTĚ PŘIPRAVILI, VYSVĚTLILI MU, CO A JAK SE BUDE DĚLAT. K TOMU MŮŽETE VYUŽÍT PLYŠÁKA, PANENKU, VYTVOŘIT TZV.“MODELOVOU SITUACI“.
Budeme Vám maximálně k dispozici, abychom to společně zvládli.

toho home1

toho home1

hodinyPohodové prostředí
bez stresu
hodinyZahrada
s přírodními prvky
hodinyDěti sportují
hýbou se, jsou v přírodě
hodinySpolupráce
aktivní spolupráce s rodiči

 

Chcete svoje dítě přihlásit do naší MŠ?

Kontaktujte nás a zjistěte všechno potřebné

 

PŘIHLÁŠKA K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍhodiny7:00 - 16:30
telefon+420 604 467 722
youtuberajce