Co je u nás nového

Kdo může od 12.4. 2021 do MŠ, Žacléř nastoupit
- děti s povinnou předškolní docházkou
- děti do tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona
- děti od 2 do 5 let, ale jen rodičů vybraných profesí určených mimořádným opatřením MZ (podrobněji níže).

Informace k provozu a testování
- Ve třídě bude max. 15 dětí
- Děti v MŠ budou bez roušek
- Testování antigenním testem z přední části nosu u dětí bude probíhat každé pondělí a čtvrtek či první den nástupu do MŠ vždy před příchodem do MŠ.
- Bez testování nesmí děti do MŠ.


- Výjimku mají děti, které mají potvrzení o negativním testu od poskytovatele zdravotních služeb a není starší 48 hodin (nutno doložit potvrzením v listinné podobě) nebo prodělalo onemocnění COVID-19 a neuplynulo více jak 90 dní (doložit potvrzením v listinné podobě buď od lékaře nebo sken sms zprávy o pozitivním testu s datem). Zákonný zástupce k potvrzení ještě podepíše čestné prohlášení.

Děti vybraných profesí
Na základě mimořádného opatření č.j. MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN mohou do svých kmenových MŠ v pondělí 12.4. nastoupit i děti ve věku od 2 do 5 let, jejichž zákonní zástupci jsou:
a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,
e) příslušníci ozbrojených sil,
f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

V Žacléři 8. 4. 2021
Jana Nagyová DiS.
ředitelka MŠ

 

toho home1

toho home1

hodinyPohodové prostředí
bez stresu
hodinyZahrada
s přírodními prvky
hodinyDěti sportují
hýbou se, jsou v přírodě
hodinySpolupráce
aktivní spolupráce s rodiči

 

Chcete svoje dítě přihlásit do naší MŠ?

Kontaktujte nás a zjistěte všechno potřebné

 

PŘIHLÁŠKA K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍhodiny7:00 - 16:30
telefon+420 604 467 722
youtuberajce