Co je u nás nového

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 22. BŘEZNA
2021 DO 28. BŘEZNA 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
 vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým
prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE)
o do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.


 dále se do 28. března prodlužuje účinnost krizového opatření č. 212 ze dne 26. února 2021, ve znění krizového
opatření č. 292 ze dne 15. března 2021 (dostupné ZDE a ZDE), kterým se hejtmanům a primátorovi hlavního
města Prahy nařizuje určit školu nebo školské zařízení, která budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku
od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí nezbytných pro chod státu (tzv.
„určené školy“). Vláda zároveň dne 18. března 2021
o rozhodla o pravidelném testování zaměstnanců na přítomnost viru COVID-19 v určených školách (týká
se pedagogických i nepedagogických zaměstnanců přítomných v určené škole); určené školy jsou
povinné nejpozději od 23. března zajistit pro své zaměstnance testy na přítomnost viru COVID-19 a
vyzvat je, aby testy podstoupili; nejpozději od 30. března pak smí umožnit přítomnost na pracovišti
pouze zaměstnancům, kteří test v posledních 7 dnech podstoupili
o uvolnila pro pravidelné testování zaměstnanců v určených školách potřebné množství antigenních
testů, které budou distribuovány prostřednictvím Ministerstva vnitra a krajů.
 bylo upraveno krizové opatření zakazující všem osobám opustit území okresu nebo hlavního města Prahy tak,
že byla výslovně upravena výjimka ze zákazu pro nezbytné cesty za účelem zajištění péče o děti a výkonu práva
na udržování osobního styku mezi rodiči a nezletilými dětmi, včetně zajištění nezbytného doprovodu
nezletilého dítěte při cestě za účelem osobního styku s rodičem a cesty za účelem návštěvy dítěte v náhradní
rodinné péči nebo ústavní nebo ochranné výchově osobou blízkou.

toho home1

toho home1

hodinyPohodové prostředí
bez stresu
hodinyZahrada
s přírodními prvky
hodinyDěti sportují
hýbou se, jsou v přírodě
hodinySpolupráce
aktivní spolupráce s rodiči

 

Chcete svoje dítě přihlásit do naší MŠ?

Kontaktujte nás a zjistěte všechno potřebné

 

PŘIHLÁŠKA K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍhodiny7:00 - 16:30
telefon+420 604 467 722
youtuberajce