V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020


Obnovení provozu od 11. 5. 2020 platí pro všechny děti zapsané v MŠ. Nástup dítěte do MŠ nahlaste do 7. 5. 2020.

Rozhodnutí, zda dítě nastoupí do MŠ, je pouze na zákonných zástupcích. V této situaci se nebere zřetel na povinné předškolní vzdělávání.

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy
Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“)
Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou
Minimalizovat velké shromažďování osob před školou. Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)

V prostorách mateřské školy
Doprovázející osoba: v prostorách mateřské školy se pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).

Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

Děti: Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří, hřiště školy.
Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).
Školní stravování – v běžné podobě. Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce. Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.

Dezinfekce prostor MŠ
Zvýšení frekvence dezinfekce ploch (s důrazem na místa dotyku rukou). Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní aktivitou. Na etiketě je uvedena účinná koncentrace dezinfekčního prostředku a čas působení (min. EN14476 nebo DVV/RKI).
Zvýšená pozornost je věnována dezinfekci školních lavic, stolů a povrchů, jako jsou např. kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovládače, telefony, učební pomůcky, čipové systémy, podlahy používaných prostor, WC apod.