Co je u nás nového

• Povinnost podstoupit test se vztahuje na všechny děti docházející do MŠ.
Výjimka:
- dítě, které prodělalo laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní
- negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb

Osobní přítomnost dítěte bude s účinností od 12.4.2021 možná, pouze pokud podstoupilo v prostorách Mateřské školy, Trutnov (dále jen MŠ) preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 (prostřednictvím testu poskytnutého MŠ, či doneseného zákonným zástupcem), který lze použít laickou veřejností.
Povinnost podstoupit test se vztahuje na všechny děti docházející do MŠ.
Povinnost podstoupit testování je jednoznačně stanovena mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví Č.j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN ze dne 6. 4. 2021.

Kdo může od 12.4. 2021 do MŠ, Žacléř nastoupit
- děti s povinnou předškolní docházkou
- děti do tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona
- děti od 2 do 5 let, ale jen rodičů vybraných profesí určených mimořádným opatřením MZ (podrobněji níže).

Informace k provozu a testování
- Ve třídě bude max. 15 dětí
- Děti v MŠ budou bez roušek
- Testování antigenním testem z přední části nosu u dětí bude probíhat každé pondělí a čtvrtek či první den nástupu do MŠ vždy před příchodem do MŠ.
- Bez testování nesmí děti do MŠ.

toho home1

toho home1

hodinyPohodové prostředí
bez stresu
hodinyZahrada
s přírodními prvky
hodinyDěti sportují
hýbou se, jsou v přírodě
hodinySpolupráce
aktivní spolupráce s rodiči

 

Chcete svoje dítě přihlásit do naší MŠ?

Kontaktujte nás a zjistěte všechno potřebné

 

PŘIHLÁŠKA K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍhodiny7:00 - 16:30
telefon+420 604 467 722
youtuberajce