Vítejte v Barevné MŠ Žacléř

Místo, kde každé dítě dostane příležitost a šanci zažít úspěchslide img

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v období od 3. května do 16. května 2021. Zápisy budou probíhat distanční formou, bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Žádosti lze doručovat:

1. do datové schránky školy (th7vv7r)
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
3. poštou (vhodit do schránky MŠ)
4. výjimečně osobní podání v mateřské škole v předem telefonicky domluvený čas, ve dnech čtvrtek 13. 5. od 15. 00 – 16. 30 hodin, pátek 14. 5. od 9. 00 – 11. 00 hodin

Tiskopisy potřebné k přihlášení dítěte do MŠ:

• vyplněnou žádost k předškolnímu vzdělávání s emailem na zákonného zástupce
• potvrzení od pediatra o povinném očkování podle zákona o ochraně veřejného zdraví (buď na zadní straně žádosti, nebo potvrzení vydané pediatrem)
• kopii rodného listu dítěte (po ověření údajů z rodného listu, bude zakládán do spisu)

Pokud nebude žádost podávat zákonný zástupce, je třeba doložit zmocnění k zastupování tj. „plnou moc“ podepsanou zákonným zástupcem – podpis zákonného zástupce nemusí být ověřen.

V případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami doložte kopii doporučení školského poradenského zařízení.

Po zaregistrování došlých žádostí bude každému dítěti přiděleno registrační číslo, pod kterým bude dítě uvedeno v seznamu přijatých dětí. Toto číslo vám bude včas zasláno. Seznam přijatých dětí bude vyvěšen na webových stránkách školy a na vývěsce školy dne 3. 6. 2021.

Rozhodnutí o nepřijetí budou zasílána zákonným zástupcům dětí datovou schránkou nebo poštou.

Nahlédnutí do spisu budou moci zákonní zástupci po předchozí domluvě s ředitelkou školy nebo její zástupkyní v pondělí 31. 5. 2021 od 9.00 – 11. 00 hodin, vždy po předchozí telefonické domluvě.

Pracoviště B. Němcové 373 (Pohádka) - Jana Nagyová, DiS. (ředitelka MŠ): 499 776 457, 778133946

Pracoviště Na Pilíři 204 (Barevná školka) - Mgr. et Mgr. Regina Kligerová (zástupkyně ředitelky): 499 876 271, 778133947

Dokumenty:
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Žacléř pro školní rok 2021- 2022
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí
Plná moc k zastupování Souhlas zákonného zástupce

 

VÍCE AKTUALITFoto home1

toho home1

hodinyPohodové prostředí
bez stresu
hodinyZahrada
s přírodními prvky
hodinyDěti sportují
hýbou se, jsou v přírodě
hodinySpolupráce
aktivní spolupráce s rodiči

 

Chcete svoje dítě přihlásit do naší MŠ?

Kontaktujte nás a zjistěte všechno potřebné

 

PŘIHLÁŠKA K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍhodiny6:30 - 16:30
telefon+420 733 642 184
youtuberajce